Zakres usług 2017-12-06T02:54:33+00:00

ZAKRES USŁUG

Prawo Cywilne, Pracy i Rodzinne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

  • sprawy o zapłatę
  • zniesienia współwłasności
  • rozwody
  • ustalenia kontaktów z dzieckiem i alimenty
  • postępowania spadkowe
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione szkody i krzywdy
  • roszczenia z tytułu niewykonanych umów
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • reprezentacja pracownika w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy
  • zwalczanie niesłusznie nałożonej odpowiedzialności materialnej na pracownika

To tylko niektóre z rodzajów spraw prowadzonych przez kancelarię. Jeśli zastanawiasz się, czy w sprawie takiej jak Twoja posiadam wystarczającą wiedzę i doświadczenie, skorzystaj z bezpłatnego formularza kontaktowego i zadaj swoje pytanie.

Prawo karne

Na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego zapewniam rzetelną reprezentację interesów klienta, obawiającego się sankcji karnych czy karnoskarbowych.
Pomoc w sprawach związanych z tymczasowym aresztowaniem, wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, uzyskanie listu żelaznego dla osoby przebywającej za granicą czy prowadzenie negocjacji z prokuratorem celem ustalenia kary, którą godzi się ponieść klient to typowe, lecz nie wszystkie, przypadki w których Klienci w szczególności skorzystać mogą na rzetelnej asyście adwokata.

Prawo administracyjne

Posiadam doświadczenie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, wywłaszczeń nieruchomości czy sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem przez cudzoziemca wizy, karty stałego pobytu lub obywatelstwa polskiego. Specyfika postępowania administracyjnego i sposób działania urzędów powoduje, że dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy adwokata przy prowadzeniu swojej sprawy. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomogę tak przeprowadzić postępowanie administracyjne, by zmaksymalizować szanse pozytywnego rozstrzygnięcia w urzędzie, a w razie potrzeby dochodzenia swoich racji przed organami wymiaru sprawiedliwości, oferuję pomoc prawną w przygotowaniu skargi do sądów administracyjnych.

Obsługa przedsiębiorców

W toku swojej kariery współpracowałem i współpracuję z wieloma przedsiębiorcami, dla których gwarancja szybkiej i rzetelnej pomocy prawnej jest oznaką profesjonalizmu. Obsługując przedsiębiorstwa małe i duże, a także samemu będąc przedsiębiorcą, wiem jakie znaczenie ma pewność podejmowania decyzji. Opiniowanie umów, reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentem czy dłużnikiem, porady z prawa pracy, przekształcenia i fuzje spółek prawa handlowego – nie sposób wymienić tu choćby części spraw, które w codziennym życiu przedsiębiorcy obiektywnie wymagają pewności co do prawnego aspektu ich zastosowania. Oferuję dostosowane indywidualnie do Klienta ryczałtowe rozliczenia miesięczne lub kwartalne, bądź klasyczne zasady wynagradzania ‘od sprawy’. Jeśli w prowadzeniu swojej działalności kilka razy w miesiącu korzystasz z internetu, by upewnić się, czy Twoje działania jako przedsiębiorca są zgodne z prawem lub czy wystarczająco zabezpieczają Cię w relacjach z kontrahentem, to oferowana obsługa prawna jest skierowana właśnie do Ciebie. Podstawowe pakiety opieki prawnej rozpoczynają się już od 150 zł netto miesięczne. Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej.